ยุววิจัย LESA ร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศ

นักเรียนกลุ่มยุววิจัย LESA เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องดาวเทียม  ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชติ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2559

ประกอบด้วยการอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องดาวเทียมสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Satellites) ความรู้พื้นฐานเรื่องดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ (Earth Observing Satellites) การเยี่ยมชมสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชติ และพิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium จังหวัดชลบุรี

 

 นร กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของดาวเทียมไทยโชต(Theos)ที่ GISTDA อุทยานรังสัรรค์นวัตกรรม อำเภอศรีราชา

  ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชติ

 ยุววิจัย LESA เยี่ยมชมสถานีดาวเทียมไทยคม

 ยุววิจัย LESA เยี่ยมชมสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชติ และ พิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช