นักเรียนเข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้

คุณครูและนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมค่ายเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมพร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพชรบุรีและกรุงเทพ จัดโดยกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 อัลบั้มภาพกิจกรรม

 กิจกรรมนักสืบสายน้ำ ณ. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง นครศรีธรรมราช กับค่ายเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมพร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้
 กิจกรรมศึกษาดูงาน อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพชรบุรี
 กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
 พิธีเปิดงาน เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ โดย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ กรมส่งเริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 ศึกษาดูงานการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนสื่อสารรวมใจสาสัคคี ณ หน่วยกองพันทหารสื่อสารที่ 21 เขตบางเขน 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช