งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 
ประจำปีการศึกษา 2560 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ศูนย์การแข่งขันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

fอัลบัมภาพกิจกรรม 

1.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
1. นางสาวซันเดีย ไชยมล
ครูผู้คุม นางอัฮลาม เจะเด็ง
2.การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
1. เด็กหญิงนูรฟาร์ตีเมาะ เจ๊ะเหง๊าะ
ครูผู้คุม นางสาวกูรัยนี นินาวา
3.การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1.นายฮาซัน สาแม
ครูผู้คุม นายมะซารอวี หะยีอาแว
4.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1.เด็กหญิงอาบีดะห์ ปูเตะ
ครูผู้คุม นายมะซารอวี หะยีอาแว
5.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1.นางสาวนิซอลีฮะห์ ปาเนาะ
ครูผู้คุม นายมะซารอวี หะยีอาแว
6.การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1.นางสาวฟิตเราะห์ ขัดขะเจ
ครูผู้คุม นางสาวนุรอิซซะห์ สะมะลี
7.การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1. นายซามิล อับดุลวาฮับ
ครูผู้คุม นางสาวบะฮ์รียะห์ มาหะมะ
8.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1. เด็กหญิงนุรฮูดา สาเล็ง
2. เด็กหญิงสีตีฮายา สาและขาว
ครูผู้คุม 1. นายลุตฟี สาและ
2. นางสาวฟาอีซะห์ โกะสาโยะ
9.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1. เด็กชายนัสมีน อิสลาม
2. เด็กชายฮาซัน บดินทร์เราะห์มาน
3. เด็กชายไฟซอล โตะวี
ครูผู้คุม 1. นายอัมราม บอสู
2. นายแวฮาซัน ลีหมะ
10.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
1. เด็กหญิงนิญาณี นิโมง
2. เด็กหญิงหุสนา สาและ
ครูผู้คุม 1. นายซุห์ดี สาและ
2. นางสาวกามารีเยาะ มะมิง
11.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
1. นางสาวนาเดียร์ แวหาหมะ
2. นางสาวอัสมา ดามัน
ครูผู้คุม 1. นายซุห์ดี สาและ
2. นางสาวกามารีเยาะ มะมิง
12.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
1. เด็กหญิงสุนิตา อวดอุปัต
ครูผู้คุม นายมะซารอวี หะยีอาแว
13.การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
1. นางสาวการิสมา มะเด็ง
2. นางสาวซารีนาร์ บูละ
3. นางสาวรินลนิล สาและ
4. นางสาวสารีนา หะยีบากา
5. นางสาวอัลมาส ลาเต๊ะมูหะมะ
ครูผู้คุม 1. นางสาวนารมา ณะมะลายู
2. Mr.Faris Asyraf
14.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
1. เด็กหญิงอารีดา ทิ้งจะนะ
2. เด็กหญิงแวฟาตอนะห์ แวมายอ
ครูผู้คุม 1. นายลุตฟี สาและ
2. นางสาวนูรไอนี ทองมณี
15.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
1. นายอดิลัน แวเลาะมะ
2. นายอัลมุซตารี ทองช่วย
3. นายฮาฟิต จงรักศักดิ์
ครูผู้คุม 1. นายอัมราม บอสู
2. นายแวฮาซัน ลีหมะ
16.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
1. นายนรบดี บิลและ
2. นายปุญญพัตน์ บุญเริงศักดิ์
3. นายเกียรติภพ อิยุโสะ
ครูผู้คุม 1. นายอัมราม บอสู
2. นายแวฮาซัน ลีหมะ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช