ดาวน์โหลดเอกสาร pdf แนวทางการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนมัธยม

สำหรับนักเรียนที่ต้องการรับวัคซีนจัดสรรจากรัฐบาล (ไฟเซอร์) ให้ดาวน์โหลดเอกสารนี้ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วนำไปยื่นในวันที่รับการฉีดวัคซีนด้วย

pdf  แบบสำรวจและยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

เข้าสู่ระบบ