เปลี่ยน URL สำหรับระบบการจัดการห้องเรียน

37220769

ย้าย URL ระบบการจัดการห้องเรียนของโรงเรียนไปยังที่ใหม่    

http://azizstan.thaiddns.com:8008/moodle

สำหรับปัญหาการใช้งาน Moodle เข้าไปสอบถามได้ที่เพ็จ https://www.facebook.com/azizlms/