กีฬาหอพักหญิงอาซิซสถาน 2017

โครงการกีฬาหอพักหญิงอาซิซสถาน 2017 หนึ่งในโครงการของสภานักเรียนที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัยและความสามัคคีระหว่างกันของนักเรียนหอพัก

f อัลบัมภาพกิจกรรม

อำลา Mr.Imam Qoiri

11-12-2017 นายมูหัมมัดนาสีรูดดีน เล๊ะนุ๊ ผู้จัดการโรงเรียนและเพื่อนครูกล่าวอำลา Mr.Imam Qoiri ครูประจำหมวดภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ทำการสอนที่โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานเป็นเวลา 2 ปี และจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ประเทศอินโดนีเชีย ในวันพฤหัสบดีนี้

ค่ายศึกษาระบบนิเวศและความหลากหลาย

ค่ายศึกษาระบบนิเวศและความหลากหลาย กิจกรรมของนักเรียนห้องเรียน SMP ม.1 ณ เกาะลิดี จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1   fอัลบั้มภาพกิจกรรม 2     fอัลบั้มภาพกิจกรรม 3

คุณอยู่ที่: Home News and Events