Kem Bestari Solat 1/2018

 36377422

กิจกรรมทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องในการทำอิบาดัตละหมาดของนักเรียน ทั้งการปฏิบัติและการอ่าน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561

f อัลบั้มภาพ

โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกันกองทัพอากาศ

36370387

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน ของกองทัพอากาศ ทัศนศึกษาภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 22-28 มิถุนายน 2561

f อัลบั้มภาพ

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับภูมิภาค

36287239

นักเรียนทัศนศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับภูมิภาค วันที่ 18 มิ.ย. 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ

คุณอยู่ที่: Home News and Events