อบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

37253625

นักเรียนเข้าร่วมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561

fอัลบั้มภาพกิจกรรม

Kem Bestari Solat 3/2018

 37161489

กิจกรรมค่ายทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องในการทำอิบาดัตละหมาดของนักเรียน ทั้งการปฏิบัติและการอ่าน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561

f อัลบั้มภาพกิจกรรมค่าย

ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตำบล

37059846

12 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่ 2 ตำบลนาประดู่ 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 

คุณอยู่ที่: Home News and Events