อัลบั้มภาพก่อนโรงเรียนก่อนปี พ.ศ. 2548

azizVP 

hyperlink  ภาพขาวดำ 

hyperlink  ภาพก่อนปี พ.ศ. 2530 

hyperlink  ภาพช่วงปี พ.ศ. 2530-2534

hyperlink  ภาพช่วงปี พ.ศ.2535-2539  

hyperlink  คณะครูโรงเรียนรัฐบาลจากอำเภอยะรังเยี่ยมชมโรงเรียน

hyperlink  คาบพละครูกอรี

hyperlink  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พ.ศ 2537

hyperlink  ปฐมนิเทศนักเรียน ต้นปี 2538

hyperlink  เรียนเกษตรกับครูเจือ 

hyperlink  

hyperlink

hyperlink

hyperlink

hyperlink