20776794

ณ สนามบินหาดใหญ่

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.

559000003275901

นักเรียนร่วมค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืนภาคใต้ ปีที่ 5 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ Move World Together : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2559 โดยความร่วมมือของ 4 องค์กร ประกอบด้วย กฟผ. มธ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนให้มีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการใหม่ๆ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม 

หมวดหมู่รอง